Prawo do opieki zdrowotnej

Here you will find some information and resources on the rights to healthcare in Scotland of EU/EEA citizens and their families.

Obywatele UE i prawo do opieki zdrowotnej NHS

Ta ulotka informacyjna przygotowana przez Just Rights Scotland zawiera streszczenie Twojego prawa do opieki zdrowotnej NHS jako obywatela Unii Europejskiej w Szkocji

Subscribe for updates