Ištekliai ir informacija apie ES/EEE/Šveicarijos piliečių ir jų šeimos narių teisę į išsilavinimą

Vaiko teisė į išsilavinimą 

Individualaus asmens teisė į išsilavinimą Škotijoje yra įtraukta į Europos žmogaus teisių konvenciją. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija aiškiai apibrėžia, kad ji apima vaikus. 

KIEKVIENAS vaikas turi teisę lankyti mokyklą. Vaiko tėvai yra teisiškai atsakingi už vaiko išsilavinimą lankant mokyklą, arba mokantis namuose. 

 • Teisė į išsilavinimą yra pripažinta teisė Škotijoje. Vaikai turi teisę į nemokamą išsilavinimą besimokant pradinėje arba vidurinėje mokykloje, ir kol jie yra 4 – 18 metų amžiaus.   
 • Vaikai turi teisę į mokyklos teikiamą papildomą edukacinę paramą, pvz. jeigu jie nešneka arba prastai šneka angliškai.  
 • Vaikai dažniausiai eina į mokyklas, esančias arčiausiai jų namų. Vietos taryba gali jus pakonsultuoti, kur jūsų vaikas turėtų eiti į mokyklą. Daugiau informacijos apie vietos tarybą rasite čia. 
 • Vyresni negu 12 metų vaikai turi teisę būti įtraukti į sprendimų apie jų išsilavinimą priėmimą.   
 • Daugiau informacijos apie vizos reikalavimus, reikalingus registruojant savo vaiką į nepriklausomą mokyklą, rasite čia. 

Pabėgėlių ir Prieglobsčio prašytojų vaikai

Prieglobsčio prašantys vaikai, pabėgėlių vaikai ir vaikai, kuriems taikoma imigracijos kontrolė, turi teisę lankyti ikimokyklinius užsiėmimus arba mokyklą, nurodytą jų vietos tarybos. Jie turi tokias pačias teises, kaip ir Škotijoje gyvenantys vaikai.  

Vietos tarybos turi teisėtą pareigą užtikrinti, jog ugdymas vietinėje mokykloje būtų prieinamas kiekvienam vaikui, sulaukusiam mokyklinio amžiaus, nepaisant jokių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ši teisėta pareiga galioja nepaisant vaiko imigracijos statuso ar teisės gyventi.  

Škotijos globos tarnyba suteikia galimybę nelydimiems prieglobsčio prašantiems vaikams gauti prieigą prie individualios pagalbos, įskaitant švietimo pagalbą, nuo pat jų atvykimo pradžios. Daugiau informacijos apie Škotijos globos tarnyba rasite čia.

Aukštesnysis išsilavinimas 

Europos Sąjungos Apgyvendinimo Programa (ESAP) (angl. trumpinys EUSS) 

Jeigu esate Škotijos gyventojas pagal ESAP, jūs turite teisę studijuoti Škotijoje be jokių papildomų veiksmų (Galutinis ESAP prašymų teikimo terminas buvo 2021 m. birželio 30 d. Jeigu nepateikėte prašymo ESAP, vis dar galite tai padaryti jei: jūs, arba vienas iš jūsų šeimos narių, yra iš ES, Šveicarijos, Norvegijos, Islandijos ar Lichtenšteino; jums buvo paskirtas ilgesnis galutinis terminas; turite „pagrįstų priežasčių“ kodėl negalėjote pateikti prašymo laiku) 

Pateikti prašymus studijuoti Škotijoje galite naudodamiesi UCAS internetiniu puslapiu. UCAS rasite gaires, nurodančias kaip teikti prašymus. Daugiau informacijos apie specifinius migracijos atvejus stojant rasite UKCISA internetiniame puslapyje.   

Finansinė parama:

Jeigu esate gavę nuolatinio ar nenuolatinio gyventojo statusą pagal ESAP, galite gauti finansinę paramą, padėsiančią jums su mokesčiais studijas ir pragyvenimo išlaidomis studijų metu.

 • Jei turite nuolatinio gyventojo statusą, turėsite pateikti dokumentus, įrodančius jūsų nuolatinio gyventojo statusą, ir tai, kad JK gyvenote bent 3 metus prieš kursų pradžią. 
 • Jei turite nenuolatinio gyventojo statusą, turėsite pateikti dokumentus, įrodančius jūsų nenuolatinio gyventojo statusą, įrodyti savo tapatybę ir tai, kad JK (arba Gibraltare/ ES/ Islandijoje/ Lichtenšteine/ Norvegijoje/ Šveicarijoje) gyvenote bent 3 metus prieš kursų pradžią. 

Teikti paraiškas finansinei paramai gauti galite per Studentų apdovanojimų agentūrą Škotijoje (angl. trumpinys SAAS). Teikti paraiškas SAAS galite čia.

Vizos

Jūs galite gauti studento vizą, jeigu jums yra 16 ar daugiau metų ir: jums pasiūlė vietą licencijuotas studentų rėmėjas, turite pakankamai pinigų sumokėti už kursus ir save išlaikyti, galite kalbėti, rašyti ir skaityti anglų kalba, bei, jeigu jums yra 16 arba 17 metų, turite tėvų sutikimą. 

Daugiau informacijos apie vizas ir ESAP rasite JK vyriausybės internetiniame puslapyje.  

Prieglobsčio prašytojai 

Prieglobsčio prašytojų prieiga prie aukštesniojo išsilavinimo nėra ribojama. Tam, kad gautų vietą aukštesniojo lavinimo įstaigoje, jie turi atitikti įstaigos akademinius reikalavimus. Tačiau, dėl prieglobsčio prašytojų galimybės gauti nemokamą išsilavinimą ir finansinę paramą kelionių ir studijų išlaidoms padengti, jų prieiga prie aukštesniojo išsilavinimo yra ribota.  

Teisė gauti šią paramą yra galima: 

 • Pilno/pusės etato anglų kalbos kursams žmonėms, kalbantiems kitomis kalbomis. 
 • Pusės etato pažangiems/ nepažangiems kursams (jeigu prieglobsčio prašytojai nori stoti į kitus kursus, jiems bus taikomi tarptautiniai studijų mokesčiai). Daugiau informacijos apie leistinus kursus rasite čia 

Pabėgėliai/ Humanitarinė apsauga/ Diskrecinė teisė pasilikti  

Asmenys, turintys pabėgelio statusą, humanitarinę apsaugą arba diskrecinę teisę pasilikti JK, turi tokią pačią teisę į aukštesnįjį išsilavinimą, kaip ir Škotijos gyventojai. Jie turi teisę mokėti vietinių gyventojų mokesčius už mokslus, ir gauti finansinę paramą bei stipendijas iš SAAS. Jie turi atitikti tokius pat kriterijus, kaip ir kiti Škotijos rezidentai, jeigu jie:  

 • Gyveno JK nuo to laiko, kada jiems buvo suteiktas pabėgėlio statusas. 
 • Yra nuolatiniai Škotijos gyventojai. Pabėgėliams netaikoma 3 metų gyvenimo taisyklė.   

Papildomi resursai