Prawa obywateli

Ta strona będzie aktualizowana

Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Oparte są na naszym rozumieniu aktualnych propozycji rządu UK oraz Unii Europejskiej i są prawidłowe w momencie publikacji.

Citizens’ Rights Project nie przyjmuje odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o podane informacje. Zaleca się pozyskanie profesjonalnej porady prawnej.

Ponadto niniejsza strona zawiera linki do zewnętrznych źródeł informacji, które naszym zdaniem okażą się Wam przydatne, uważamy, że pochodzą one z wiarygodnych źródeł. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności ani za treść ani za integralność zewnętrznych stron internetowych.

Tu znajdziesz informacje o swoim prawie pobytu w Szkocji, przed Brexitem, w jego trakcie i po okresie przejściowym: Ściągnij PDF (EN).

Tu znajdziesz poradnik w języku polskim jak starać się o “status osiedleńczy”: Ściągnij PDF w wersji do druku (PL).

Tu znajdziesz przetłumaczoną na polski stronę brytyjskiego rządu o “statusie osiedleńczym”: Przejdź na stronę rządu gov.uk.

Tu znajdziesz przetłumaczoną listę dodatkowych dokumentów, które możesz przedstawić we wniosku o “status osiedleńczy”, jeśli zajdzie taka potrzeba: Załącznik A: dokumenty udowadniające ciągły pobyt w Wielkiej Brytanii (PL).

Gdzie znaleźć dalszą pomoc w składaniu wniosku? Informacja o usługach CABs (EN).

W Szkocji, po ukończeniu 16 roku życia, możesz głosować w niektórych wyborach. Tu znajdziesz informacje o Twoim prawie głosu w Szkocji przed Brexitem, w jego trakcie i po okresie przejściowym: Ściągnij PDF (EN).

W maju 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako obywatel UE w Wielkiej Brytanii, możesz wybrać, czy chcesz głosować na kandydata brytyjskiego, czy polskiego. Przeczytaj jak głosować i jak wybrać kandydata: Eurowybory 2019 (PL).

Jeśli chcesz głosować na kandydata brytyjskiego: przeczytaj informacje na stronie the3milion (PL).

Jeśli chcesz głosować na kandydata polskiego: polecamy śledzić stronę Jesteś U Siebie. Zagłosuj (PL).

Jak zarejestrować się do głosowania w UK? Przeczytaj poradnik www.glosujwszkocji.uk (PL).

Tu znajdziesz informacje o swoim prawie do pracy w Szkocji, przed Brexitem, w jego trakcie i po okresie przejściowym: Ściągnij PDF (EN).

Tu znajdziesz wideo o prawach osób zatrudnionych w UK (napisy w języku polskim włączysz wybierając Settings / Subtitles / Polish w prawym dolnym rogu): Obejrzyj wideo w serwisie YouTube.

Tu znajdziesz poradnik dla pracodawców, którzy chcą pomóc obywatelom UE w składaniu wniosków o “status osiedleńczy”: Przejdź na stronę gov.uk (EN).

Tu znajdziesz poradnik dla pracodawców przygotowany przez Rząd Szkocji: Ściągnij PDF (EN).

Tu znajdziesz informacje jak wyjście UK z Unii bez umowy wpłynie na prawa pracownicze: Przejdź na stronę gov.uk (EN).

Arkusz informacyjny zawierający krótkie podsumowanie Twoich praw dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej w National Health Service (NHS) w Szkocji, przed Brexitem, w jego trakcie i po okresie przejściowym. Przewodnik opracowany przez EU Citizens’ Rights Project na podstawie materiałów Civil Society Brexit Project i JustRight Scotland w marcu 2019 r.: Ściągnij PDF (EN).

Arkusz informacyjny zawierający krótkie podsumowanie Twoich praw do edukacji w Szkocji przed, w trakcie i po okresie przejściowym Brexitu. Przewodnik EU Citizens’ Rights Project w oparciu o materiały Civil Society Brexit Project i JustRight Scotland w marcu 2019 r.: Ściągnij PDF (EN).

Informacje Rządu Szkocji: Przejdź na stronę Rządu (EN).

Arkusz informacyjny zawierający krótkie podsumowanie twoich praw dostępu do świadczeń, mieszkania i wsparcia socjalnego w Szkocji przed, w trakcie i po okresie przejściowym Brexitu. Przewodnik EU Citizens’ Rights Project w oparciu o materiały Civil Society Brexit Project i JustRight Scotland w marcu 2019 r.: Ściągnij PDF (EN).

Subscribe for updates