Informacje o podróżowaniu poza Wielką Brytanię po Brexicie dla osób posiadających status osoby osiedlonej, status tymczasowy lub kwalifikujących się do złożenia wniosku osiedleńczego.

 

Przepisy dotyczące przekraczania granicy przez obywateli UE/EOG/Szwajcarii i członków ich rodzin wjeżdżających do Wielkiej Brytanii uległy zmianie w wyniku Brexitu. W poniższym poście, przedstawiamy różne scenariusze, w zależności od narodowości, statusu imigracyjnego oraz tego, czy osoba posiada tzw. Certificate of Application (COA) lub złożyła wniosek do EU Settlement Scheme, czy też nie. Przedstawimy prawa oraz listę dokumentów, które należy mieć ze sobą, wyjeżdżając poza Wielką Brytanię i wjeżdżając z powrotem do kraju. Gorąco zachęcamy do przeczytania niniejszego poradnika, po to, aby podróżować bez obaw i aby uniknąć opóźnień na granicy.

*** Prosimy pamiętać, że informacje te nie dotyczą obywateli Irlandii.

 1. Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający status tymczasowy [ang. pre-settled] lub status osoby osiedlonej [ang. settled status]
 2. Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający podwójne obywatelstwo, w tym jedno brytyjskie
 3. Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający zaświadczenie o złożeniu wniosku [ang. Certificate of Application (COA)]
 4. Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy złożyli wniosek o przyznanie statusu, ale NIE POSIADAJĄ zaświadczenia (COA)
 5. Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy nie złożyli jeszcze wniosku
 6. Obywatele państw spoza EOG posiadający status pre-settled lub settled
 7. Obywatele państw spoza EOG oczekujący na decyzję
 8. Osoby, które nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku, ale które mogą złożyć wniosek do EUSS jako dołączający członek rodziny

 

OBYWATELE UE/EOG/SZWAJCARII

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający status tymczasowy [ang. pre-settled] lub status osoby osiedlonej [ang. settled status]

Ważne jest, aby podróżować z tym samym dokumentem, który został użyty do złożenia statusu. Podróżowanie z dowodem osobistym, jest również możliwie, jeśli jest to dokument, który został użyty do złożenia wniosku w ramach unijnego programu osiedleńczego [ang. EUSS]

Jeśli w ostatnim czasie nasz dokument tożsamości został odnowiony, należy pamiętać, aby przed podróżą informacje te zaktualizować na internetowej stronie naszego profilu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [ang. Home Office – HO], może potrzebować niekiedy więcej czasu na uaktualnienie tych informacji. Jeśli w dniu podroży dane nie będą zaktualizowane, możemy napotkać trudności przy ponownym wjeździe do Wielkiej Brytanii. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy mieć przy sobie kopię nieaktualnego/starego dokumentu oraz e-mail od HO z potwierdzeniem prośby z zmianę danych. Istnieje również możliwość skorzystania z usługi o nazwie: view and prove your immigration status. Należy pamiętać jednak, że podróż odbywamy wtedy na własne ryzyko.

The Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements (IMA) wystosowało list otwarty do przewoźników w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o tym, że część przewoźników nie akceptuje, wbrew wytycznym, dowodów osobistych jako ważnego dokumentu tożsamości i odmawia wejścia na pokład pasażerom, domagając się udowodnienia posiadania statusu imigracyjnego. Polecamy wydrukować ten list i wziąć ze sobą, aby móc okazać go liniom lotniczym w przypadku jakichkolwiek problemów.

Wytyczne są w tym względzie jasne:

“Przewoźnicy nie są obecnie zobligowani do sprawdzania statusu imigracyjnego obywateli UE, EOG i Szwajcarii, ani ich uprawnień do podróżowania używając dowodu osobistego, jeżeli zdecydują się oni użyć go do podróży do Wielkiej Brytanii. Muszą oni jedynie upewnić się, że podróżujący posiada ważny paszport lub dowód osobisty”.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający podwójne obywatelstwo, w tym jedno brytyjskie

Ważne jest, aby wjeżdżając do Wielkiej Brytanii używać paszportu brytyjskiego. Osoby, które użyją paszportu UE i poinformują służby graniczne, że mieszkają w Wielkiej Brytanii, zostaną zapytane, czy posiadają status pre-settled lub settled. Osoby, które nie są w stanie udowodnić, że są Brytyjczykami, mogą mieć problem z wjazdem do Wielkiej Brytanii

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii posiadający zaświadczenie o złożeniu wniosku [ang. Certificate of Application (COA)]

‼ Prosimy pamiętać, że COA nie jest dowodem posiadania statusu, ani że zostanie on przyznany. Urzędnicy imigracyjni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zgodnie z prawem, mogą odmówić podróżnym zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na podróż:

 • Muszą upewnić się, że podróżują z tym samym dokumentem, który został użyty do ubiegania się o status
 • W razie potrzeby możliwe będzie skorzystanie z usługi sprawdzenia swojego statusu [ang. view and prove], gdzie będziemy mogli potwierdzić, że decyzja o przyznaniu nam statusu jest nadal nierozstrzygnięta.
 • W przypadku, gdy skorzystanie z powyższych opcji nie jest możliwe, należy podróżować z posiadanym dokumentem COA.
 • Od osób podróżujących do Wielkiej Brytanii, które złożyły wniosek o status po terminie, może być wymagane przedstawienie dowodów, że mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31.12.2020
 • Zalecane jest, aby dołączający członkowie rodziny, [ang. joining family members], którzy złożyli wniosek spoza Wielkiej Brytanii, poczekali na decyzję HO, przed podróżą do Zjednoczonego Królestwa.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy złożyli wniosek o przyznanie statusu ale NIE POSIADAJĄ zaświadczenia (COA)

W takiej sytuacji zaleca się WSTRZYMANIE Z PODRÓŻOWANIEM do czasu otrzymania decyzji dotyczącej naszego wniosku o status osiedleńczy.

Urzędnicy imigracyjni HO zgodnie z prawem mogą odmówić podróżnym zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy nie złożyli jeszcze wniosku

I

W tej sytuacji radzimy NIE PODRÓŻOWAĆ. Osoby, które kwalifikują się do złożenia spóźnionego wniosku o status powinny zrobić to jak najszybciej, a następnie odczekać na decyzję HO, zanim zdecydują się wyjechać za granice.
Urzędnicy imigracyjni HO, zgodnie z prawem mogą odmówić podróżnym zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii. 

OBYWATELE PAŃSTW SPOZA EOG

Obywatele państw spoza EOG posiadający status pre-settled  lub settled

Do Wielkiej Brytanii należy wjeżdżać z paszportem. Osoby posiadające wizę zostaną również poproszę o okazanie ważnego dokumentu wizowego takiego jak: Biometryczną kartę pobytu [ang. UK Biometric Residence Card], ważne zezwolenie na pobyt wydane członkowi rodziny [ang. EUSS Family Permit] lub ważne zezwolenie na podróż [ang. EUSS Travel Permit].

Obywatele państw spoza EOG oczekujący na decyzję

Osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. i złożyły wniosek do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Muszą przekraczać granicę z paszportem. Osoby te mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego, że są członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii, czyli (UK biometric residence card) lub ważnego EUSS family Permit, lub ważnego EEA Family Permit).
 • W przypadku braku tych dokumentów można zostać poproszonym o okazanie dowodu potwierdzającego, prawo do bycia objętym programem EUSS.
 • Obywatele podlegający obowiązkowi wizowemu, mogą zostać poproszeni o okazanie ważnej wizy lub dokumentu zwalniającego z obowiązku wizowego, takiego jak: UK Biometric Residence Card, lub ważny EUSS Family Permit.

 Osoby, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. i złożyły wniosek po 30 czerwca 2021 r.

 • Muszą przekraczać granicę z paszportem. osoby te mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego, że są członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii, czyli (UK biometric residence card, lub ważnego EUSS family Permit, lub ważnego EEA Family Permit).
 • W przypadku braku tych dokumentów, osoby te mogą zostać poproszone o potwierdzenie zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. oraz o okazanie dowodu potwierdzającego prawo do bycia objętym programem EUSS, ze względu na związek z obywatelem EOG lub Szwajcarii, który mieszkał w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020.
 • Obywatele podlegający obowiązkowi wizowemu, mogą zostać poproszeni o okazanie ważnej wizy lub dokumentu zwalniającego z obowiązku wizowego, takiego jak: UK Biometric Residence Card, lub ważne EUSS Family Permit.

Osoby, które nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku ale które mogą złożyć wniosek do EUSS jako dołączający członek rodziny

 • Osoby te muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt dla członka rodziny [ang. EUSS Family Permit entry clearance application] i nie mogą podróżować do Wielkiej Brytanii, do czasu wydania im EUSS Family Permit.
 • Osoby posiadające już EUSS Family Permit mogą wjeżdżać i opuszczać Wielką Brytanię w wyznaczonym w pozwoleniu okresie.

Osoby posiadające EU Settlement Scheme Family Permit

 • Muszą podróżować do Wielkiej Brytanii z ważnym paszportem, prawdopodobnie zostaną poproszone również o okazanie EUSS Family Permit.

Osoby zamierzające złożyć wniosek do EUSS o przyznanie statusu lub zezwolenia EUSS Family Permit, które jeszcze tego nie zrobiły

 • Jeśli są uprawnione, powinny jak najszybciej złożyć wniosek o status do programu EUSS lub wniosek o zezwolenie EUSS Family Permit.

Osoby posiadające dokument wydany na podstawie Rozporządzenia o Imigracji (EOG) z 2016 r.

 • Osoby posiadające kartę stałego pobytu [ang. EEA Permanent Residence Card] lub kartę pobytu [ang. EEA Residence Card], muszą złożyć wniosek o status do EUSS, nawet jeśli ważność tego dokumentu nadal nie wygasła. 

Źródła

If you’re not from the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland – GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

t3m_TravelRightsToEnterUK_Apr2022_v9_20220425 (1)_0.pdf (the3million.org.uk)