O projekcie

Projekt „Prawa Obywateli UE” (po angielsku: EU Citizens Rights Project) udziela informacji, porad i wsparcia obywatelom Unii Europejskiej mieszkającym w Szkocji, oraz łączy ze sobą grupy i organizacje działające na terenie społeczności lokalnych. Jesteśmy grupą pracowników trzeciego sektora, badaczy, ekspertów w dziedzinie prawa oraz wolontariuszy. Więcej informacji o naszym głównym zespole znajdziesz w zakładce “O nas”.

Naszym celem jest pomaganie obywatelom UE w uzyskiwaniu informacji i porad dotyczących praw obywatelskich oraz rozwijanie i ułatwianie ich kontaktów z organizacjami rządowymi i sektora publicznego. Pragniemy informować obywateli UE o możliwościach dostępnych dla nich w Szkocji, oraz zwiększać świadomość ich obaw i potrzeb, szczególnie tych powstałych w wyniku prawdopodobieństwa Brexitu (wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej).

Bieżące działania

Informacje o organizowanych przez nas, zbliżających się wydarzeniach znajdziesz na naszej stronie na Facebooku oraz w naszej zakładce Nadchodzące wydarzenia.

Informacje o naszych badaniach na temat potrzeb obywateli UE dotyczących Brexitu znajdziesz tutaj.

Nasza dotychczasowa działalność

Naszą działalność rozpoczęliśmy wiosną 2018 r. Nasze pierwsze działania podjęliśmy przy wsparciu Biura Komisji Europejskiej w Szkocji. Działania te składały się z dwóch części: z serii czterech spotkań dla obywateli UE, informujących o ich prawach przed Brexitem i po nim, oraz wydania, drukowania i rozprowadzenia ulotek informacyjnych w wielu językach o negocjacjach dotyczących Brexitu.

Na spotkania w Inverness, Edynburgu, Aberdeen i Glasgow przyszło prawie 400 obywateli UE i zostały one opisane w prasie lokalnej, krajowej i społecznej. Ulotki informacyjne, wydrukowane w 15 tysiącach egzemplarzy i rozprowadzone na terenie całej Szkocji przez nasze organizacje partnerskie, są teraz dostępne w internecie w języku angielskim, polskim, hiszpańskim, rumuńskim, litewskim i łotewskim. W odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie w społecznościach lokalnych, kontynuowaliśmy nasze spotkania wczesną jesienią 2018 roku m.in. w Lerwick, Livingston, Dundee, Perth i Ayr. Przeprowadziliśmy też specjalistyczne sesje w języku polskim, rumuńskim oraz słowackim w Edynburgu i w Glasgow.

Druga faza naszego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku, z pomocą finansową dotacji rządu Szkocji. W jej skład wchodzi kolejna seria spotkań, uruchomienie tej strony internetowej z informacjami o prawach obywateli UE, oraz organizowanie grup dyskusyjnych i konsultacji mających na celu promowanie badań i potrzeb analizy kwestii wpływających na obywateli 27 krajów UE mieszkających w Szkocji, w szczególności tych, które powstaną w wyniku Brexitu.

Od wiosny 2019 roku, nadal z pomocą rządu Szkocji, kontynuowaliśmy współpracę także z wieloma organizacjami trzeciego sektora, aby przeprowadzać bardziej wyspecjalizowane, tłumaczone sesje dla konkretnych grup obywateli UE, oraz sesje szkoleniowe dla doradców. Finansowanie to zostało przedłużone przez rząd Szkocji do Marca 2020 dzięki czemu możemy dalej przeprowadzać sesje informacyjne dla obywateli UE oraz ich rodzin na temat Statusu Osoby Osiedlonej, we współpracy z Citizens Advice Scotland oraz innymi organizacjami zajmującymi się pomocą w aplikowaniu o Status Osoby Osiedlonej. W bieżącej działalności skupiamy się przede wszystkim na osobach najbardziej potrzebujących pomocy, mieszkających poza głównymi ośrodkami miejskimi oraz osobach z barierą językową. 

Dodatkowo prowadzimy serię informacyjnych seminariów dla pracowników organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat Statusu Osoby Osiedlonej, praw obywateli UE i ich rodzin z takich dziedzin jak prawo mieszkaniowe, prawo do pomocy socjalnej itp. Udostępniamy im także wartościowe materiały, które pozwolą im służyć pomocą obywatelom UE, którzy muszą zaaplikować o Status Osoby Osiedlonej.

Fotografie z projektów