Citizens Rights Project- nowe usługi internetowe, informacje o przysługujących prawach dostępne dla polskiej społeczności zamieszkałej w Edynburgu.

Citizens rights project rozszerza zakres swoich usług dla obywatelu UE, poprzez świadczenie nowych, wielojęzycznych usług online, dotyczących przysługujących praw mieszkającym w Edynburgu w okresie pandemii obywateli UE. Celem tychże usług, będzie przekazywanie bezpłatnych informacji, porad i wsparcia w językach społeczności obywateli Unii Europejskiej, borykającymi się w szczególności z trudnościami związanymi z zatrudnieniem, mieszkalnictwem, zasiłkami społecznymi, dostępem do usług publicznych zwłaszcza w okresie pandemii, a także w sprawach konsumenckich.

Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie świadczenia tych usług, ponieważ zarówno nasza organizacja jak i nasze organizacje partnerskie Feniks oraz Oficina Precaria Escocia (OPE) otrzymują rosnącą liczbę zapytań związanych z tymi zagadnieniami, zwłaszcza w dobie aktualnego kryzysu związanego z Covid-19.
W pierwszej kolejności usługi te będą dostępne w języku polskim i hiszpańskim niemniej jednak mamy nadzieję, że z czasem uda nam się rozszerzyć oferowane przez nas usługi na inne języki europejskie.

Wdrożenie powyższych usług jest możliwie dzięki niewielkiej dotacji, którą otrzymaliśmy od The National Lottery Community Fund, a także dzięki niewielkiemu funduszowi uzyskanego z crowdfunding. W pierwszej kolejności, aby móc świadczyć wyżej wymienione usługi, zatrudniliśmy na część etatu dwóch nowych pracowników, mówiących w języku polskim i hiszpańskim. Jeżeli fundusze i/lub wolontariusze nam to umożliwią, chcielibyśmy zapewnić te usługi również w innych językach europejskich.

Uzyskane środki finansowe pozwolą nam w pierwszej kolejności działać przez okres pięciu miesięcy, jednakże mamy nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany dłużej.

Celem naszych usług będzie udzielanie informacji dotyczących powyżej opisanych aspektów, pomoc w składaniu wniosków do różnych instytucji oraz udzielanie porad i wsparcia, osobom mających problemy lub skargi dotyczące powyższych kwestii. Naszym zamiarem jest nawiązanie kontaktów zawodowych, które pozwolą nam na kierowanie spraw do innych instytucji i organizacji, w przypadkach, gdy nie będziemy w stanie zaoferować właściwego poradnictwa lub wsparcia. Ze względu na pandemię, w pierwszej kolejności nasze usługi będą oferowane wyłącznie przez Internet.

Od końca stycznia, nasza organizacja przyjmować będzie sprawy przekazywane nam przez nasze organizacje partnerskie, a w późniejszym czasie rozpoczniemy przyjmowanie spraw dotyczących kwestii ogólnych.

Na naszej stronie internetowej oraz poprzez polsko i hiszpańskojęzyczne media poinformujemy te że społeczności mieszkające na terenie Szkocji, o tym, kiedy będziemy gotowi na przyjmowanie od nich zgłoszeń.

Ze względu na warunki otrzymanej dotacji finansowej, nasz usługi, będą z początku oferowane wyłącznie osobom mieszkającym w Edynburgu, mamy jednak nadzieje na otrzymanie dalszych dotacji finansowych i rozszerzenie naszych usług.