Specjalne zasady dotyczące mieszkalnictwa sektora publicznego (władz lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych) oraz prywatnego w czasie trwania pandemii Covid-19.

Specjalne zasady dotyczące mieszkalnictwa sektora publicznego (władz lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych) oraz prywatnego w czasie trwania pandemii Covid-19.

Rząd Szkocji wprowadził specjalne zasady, których celem jest pomoc w czasie trwania pandemii, a także udziela wsparcia finansowego zarówno najemcom jak i wynajmującym lokale właścicielom. 

Należą do nich:

  • W większości przypadków, wynajmujący ma obowiązek zachowania 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że wypowiedzenie najmu następuje z określonego powodu, na przykład: zachowań aspołecznych lub przestępczych najemcy. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wraz z rodziną ma zamiar wprowadzić się do wynajmowanego lokalu mieszkaniowego, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. 
  • Aktualnie ustawodawstwo określa, że wszelkie podstawy do eksmisji w sektorze prywatnym są uznaniowe. Oznacza to, że Sąd ds. Mieszkalnictwa i Nieruchomości (ang. Housing and Property Tribunal) przed podjęciem decyzji dotyczącej wydania jakiegokolwiek nakazu eksmisji, weźmie pod uwagę wszelkie czynniki odnoszące się do wpływu Covid-19 na lokatora oraz na wynajmującego.  
  • Nowe prawo dotyczy doręczania zawiadomień o eksmisji lokatorom w dniu lub po dniu 7 kwietnia 2020 i nie dotyczy zawiadomień doręczonych przed 7 kwietnia 2020. Obowiązujący jest zakaz nałożony na urzędników sądowych, dotyczący egzekwowania nakazów eksmisji (do 30 kwietnia 2021) na obszarach poziomu 3 lub 4 restrykcji, weryfikowany co 3 tygodnie. (Wyjątek stanowią  incydenty związane z zachowaniem aspołecznym oraz przestępczość, wliczając przypadki przemocy domowej). 
  • Władze lokalne mają możliwość zapewnienia tymczasowego miejsca zamieszkania w hotelu lub B&B, osobom zobowiązanym do izolowania się lub przestrzegania zasad dotyczących dystansu fizycznego. 
  • Najmujący mogą ubiegać się o pomoc z opłacaniem najmu poprzez zasiłek Universal Credit, uznaniową dopłatę mieszkaniową (ang. Discretionary Housing Payment)  lub dzięki funduszowi działu Scottish Welfare Fund.
  • Fundusz pomocy dla najemców o nazwie The Tenant Hardship Loan Fund, pozwala najemcom o ubieganie się o pożyczkę na opłacenie zaległości w czynszu lub na opłacenie przyszłego 3-miesięcznego czynszu. Wynajmujący mogą również ubiegać się o pożyczki na spłatę zaległości czynszowych nieopłacanych przez najemców. 

Prosimy pamiętać, że zastosowane środki związane z pandemią, są tymczasowe i mogą zostać zmienione lub zakończone w krótkim czasie.  

Więcej informacji o tymczasowych zmianach w ustawodawstwie, dostępnej pomocy i wsparciu można znaleźć w poniższych linkach na stronie internetowej rządu szkockiego:  

 

**Featured imaged by iweta0077 via Getty Images

Informacje te zostały zaktualizowane 16 Czerwca 2021 roku.