Wszystkie aspekty tej strony, w taki czy inny sposób, dotyczą Brexitu.

  • Przeczytaj zakładkę „Negocjacje”, aby dowiedzieć się więcej o kontekście Brexitu i jego terminach.
  • Przeczytaj zakładkę „Status osoby osiedlonej”, aby dowiedzieć się o nowym statusie imigracyjnym dla obywateli UE.
  • Przejdź do zakładki „Prawa obywateli”, aby przeczytać o prawach obywateli UE przed i po Brexicie.