Zmiana statusu tymczasowego

Zmiana statusu tymczasowego [ang. pre-settled] na status osoby osiedlonej [ang. settled status].

Osoby, które ubiegały się o status w programie EUSS i którym przyznano status pre-settled, muszą przed upływem terminu obowiązywania statusu pre-settled, w następnej kolejności złożyć wniosek o settled status.

Zasadniczo, status ten przyznawany jest osobom, przebywającym w Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż 5 lat lub osobom, które nie są w stanie udowodnić, że przebywają w Wielkiej Brytanii przez 5 lat lub dłużej.

Znaj swój status!

Bardzo ważne jest, aby każdy znał swój status imigracyjny. Na dzień 20 września 2022 roku, 40% wszystkich wypełnionych wniosków otrzymało status “przyznany tymczasowo”, który ważny jest przez pięć lat od daty otrzymania listu z decyzją. Oznacza to, że około 2 677 190 osób, które chcą pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej niż 5 lat, będzie musiało złożyć kolejny wniosek o zmianę statusu, ponieważ nie zmienia się on automatycznie.

 

Osoby, które nie są pewne jaki mają status, mogą sprawdzić go na swoim profilu cyfrowym

Na stronie: https://view-immigration-status.service.gov.uk/status

Logując się na swój profil podając:

  • numer swojego dokumentu tożsamości
  • swoją datę urodzenia
  • kod dostępu wysłany na telefon lub adres e-mail

Nie czekaj ze złożeniem wniosku!

Nie trzeba czekać, aż nasz status pre-settled utraci ważność. Nawet, jeżeli pozostało nam jeszcze kilka lat na statusie pre-settled, po osiągnieciu 5 lat ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii, można złożyć wniosek o zmianę statusu z pre-settled na settled stauts. Osoby, które nie są pewne jak działa zasada ciągłości pobytu zachęcamy do obejrzenia naszego filmu informacyjnego.

Po upływie 5 lat ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii, za pomocą aplikacji mobilnej lub strony rządowej, należy złożyć kolejny wniosek, który jest taki sam, jak ten złożony za pierwszym razem.

Konieczne będzie posiadanie dokumentu tożsamości, adresu e-mailowego, numeru telefonu oraz numeru ubezpieczenia społecznego [ang. NIN], jeśli się go oczywiście posiada. Informacje o tym jak to zrobić, w naszym przewodniku o statusie osoby osiedlonej.

Potrzebny będzie również numer naszego wniosku statusu pre-settled tzw. Unique Application Number (UAN) po to, by brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [ang. Home Offcie] mogło sprawdzić, czy posiadamy już status pre-settled, a nie składamy wniosek po raz pierwszy.

 

Nie zapomnijmy o przechowywaniu naszych dokumentów!

Po złożeniu wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej, może zdarzyć się, że Home Office poprosi o przesłanie dodatkowych dowodów, potwierdzających nieprzerwany przez 5 lat okres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Z reguły sprawdzają oni w swojej bazie danych, czy osoba widnieje w ewidencji Urzędu podatkowego i celnego [ang. HRMC] lub Ministerstwa pracy i emerytur [ang. DWP] za pomocą numeru NIN, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Dlatego ważnym jest, aby na wszelki wypadek zachować dokumenty typu: wyciągi bankowe, rachunki, odcinki wypłat. Więcej informacji o tym jakie rodzaje dowodów są akceptowalne przez Home Office tutaj.

Osoby, których nieobecności w dowolnym 12- miesięcznym okresie przekraczały 6 miesięcy, powinny zachować dokumenty potwierdzające, że nieobecność była spowodowana ważnymi przyczynami (na przykład: pandemią, narodzinami dziecka, chorobą itp.)

Więcej informacji na temat okresów nieobecności oraz sytuacji wyjątkowych tutaj.

Gdzie znaleźć Unique Application Number?

Nasz Unique Application Number znajdziemy wchodząc na stronę:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status, klikając na „rozpocznij teraz” [ang. Start now”], a następnie na „zaloguj się” [ang. Sign in.]

Logujemy się podając:

  • numer naszego dokumentu tożsamości,
  • datę urodzenia
  • kod dostępu wysłany na własny numer telefonu lub adres e-mail.

Na stronie tej wyświetlone zostaną informacje na temat wszystkich złożonych do EUSS wniosków, w tym aktualny, 16-cyfrowy numer UAN.

Osoby potrzebujące pomocy ze zmianą statusu pre-settled na settled zapraszamy do kontaktu, pisząc do na nas na adres e-mail: info@citzensrightsproject.org.

Nasza pomoc jest DARMOWA oraz wielojęzyczna.